top of page
Office

Cu ce ne ocupăm

01

Contabilitate

02

Salarizare personal

03

Consultanță

1. Contabilitate financiara și de gestiune

Înregistrarea documentelor primare în conformitate cu normele legale în vigoare şi principiile contabilităţii

Evidenţa analitică şi sintetică a clienţilor şi furnizorilor.

Evidenţa mijloacelor fixe, calculul amortizării

Contabilitatea intrărilor de mărfuri sau materii prime.
Contabilitatea stocurilor de mărfuri.
Contabilitatea rapoartelor de gestiune.
Contabilitatea importurilor şi exporturilor

Stabilirea obligaţiilor de plată lunare şi trimestriale, întocmirea documentelor pentru plata acestora

Întocmirea balanţei de verificare lunară.

Întocmirea registrelor contabile.

Întocmirea ordinelor de plată aferente viramentelor

Întocmirea şi depunerea la termenele legale a tuturor declaraţiilor privind impozitele şi taxele datorate de către societate.
Întocmirea, verificarea, certificarea şi depunerea bilanţului contabil

2. Salarizare personal

Editare contracte de muncă, acte adiționale și alte documente de personal

Înregistrare REVISAL

Întocmire state de plată
 

Calculul contribuțiilor sociale și al impozitului pe venit și declararea acetora

3. Consultanță financiar-contabilă și consultanță fiscală

Consultanţă privind legislaţia financiar-contabilă şi fiscală

Elaborarea de contracte economice

Lucrări de organizare administrativă şi informatică

Întocmirea de rapoarte speciale solicitate de client

Consiliere şi realizare situaţii financiare la cerere

Analiza datoriilor şi creanţelor.

Analiza capitalurilor şi a imobilizărilor

Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli

Furnizarea de informaţii pentru analiza economico – financiară a activităţii, la solicitarea clientului

Expertiza financiar-contabila.

Expertize judiciare.

Revizii contabile.

Reconstituire de evidente contabile si fiscale

bottom of page